مجلس نکوداشت شادروان دکتر یحیی اردلان

    یادش را به نکوئی بریم که هماره دلش زنده بود به عشق.

    در هرمقامی خدمتگزار و حامی مردمان ، بویژه همکاران بود

    آتش برگ

    2020 © کلیه حقوق سایت برای کانون مترجمان رسمی ایران محفوظ است.

    طراحی سایت