برای تغییر رمز عبور ایمیل در سایت کانون مترجمان رسمی باید به این طریق عمل کرد

    ابتدا وارد محیط وب میل (2095:www.iacti.ir) می شویم که توضیح آن در مطلب "راهنمای استفاده از ایمیل" موجود است

    © 2024 All Rights Reserved for Iranian Association of Certified Translators and Interpreters. (IACTI)

    Web Design