بالانی - احسان

    عزتی - صفر

    فلاح - منال

    نوری صادقی - عبدالصاحب

    2020 © کلیه حقوق سایت برای کانون مترجمان رسمی ایران محفوظ است.

    طراحی سایت