شرایط عضویت

  هر متخصص در رشته مترجمی رسمی دادگستری که دارای پروانه مترجمی رسمی معتبر و شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیئت مدیره به عضویت کانون مترجمان در آید.

  ۱- داشتن مدرک تحصیلی مورد تأیید مراجع رسمی کشور

  ۲- پذیرفتن مفاد اساسنامه

  ۳- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

  ۴- داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

  ۵- پرداخت حق عضویت سالانه

  فرم درخواست عضویت در کانون مترجمان رسمی ایران

  تاریخ:

  نام: (به فارسی)

  نام: (به لاتین)

  نام خانوادگی: (به فارسی)

  نام خانوادگی : (به لاتین)

  نام پدر:

  تاریخ تولد: (روز، ماه، سال)

  شماره شناسنامه:

  محل صدور شناسنامه:

  آخرین مدرک تحصیلی:

  شماره پروانه مترجمی:

  محل اشتغال مترجم:

  تاریخ دریافت پروانه مترجمی:

  زبان مربوطه:

  نشانی کامل محل کار و کدپستی:

  تلفن محل کار:

  نشانی کامل محل سکونت و کدپستی:

  تلفن محل سکونت:

  نشانی پست الکترونیک:

  اینجانب ضمن تکمیل فرم بالا و با پیوست ۲ قطعه عکس ۴×۳ و رونوشت صفحه اول پروانه مترجمی،تقاضای عضویت در کانون مترجمان رسمی ایران را دارم.

  شماره حساب کانون مترجمان رسمی ایران ۲-۴۹۱۱۴۹۱-۸۵۰ بانک اقتصاد نوین شعبه بهار جنوبی. کد ۱۴۰

  حق عضویت از آذر سال۱۳۹۰ پانصد هزار ریال (۵۰۰،۰۰۰) ریال میباشد.

  محل امضاء

  فرم عضویت را از اینجا دانلود کنید

  2020 © کلیه حقوق سایت برای کانون مترجمان رسمی ایران محفوظ است.

  طراحی سایت